VIESMĪLĪBAS NOZARES PASNIEDZĒJU APMĀCĪBA FRANCIJĀ.

2004. FINANSU GADS

Līguma Nr.: DM/302/LV/04/436

Projekta nosaukums: Viesmīlības nozares pasniedzēju apmācība Francijā.

Līgumslēdzējs: Viesnīcu un restorānu mācību centrs.

Periods: No1.04.2005. Līdz 28.05.05.

 

Projekta ietvaros darbiniekiem būs iespēja iepazīties ar Lielbritānijas izglītības iestādes Impact’92 pieredzi vietēju un starptautisku projektu sagatavošanā, sadarbības partneru piesaistīšanā un mārketinga aktivitāšu organizēšanā, īpašu uzmanību pievēršot novitātēm mācību projektu izstrādāšanā. Tāpat tiks īpaša uzmanība pievērsta jaunākajām apmācības metodēm un individuālu apmācību programmu veidošanai dažādām mērķauditorijām. Pieredzes apmaiņas laikā projektu menedžeri iepazīsies ar Lielbritānijas privātās izglītības iestādes Impact’92 pieredzi. Impact’92 pārstāvis pēc Lielbritānijas vēstniecības ielūguma Latviju apmeklēja 2004.gada nogalē un tiekoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru personālu uzaicināja uz pieredzes apmaiņas braucienu.

Projekta mērķu realizācijai ir izvēlēta 5 darbinieku lai iegūtu pēc iespējas plašāku un vispusīgāku pieredzi, nodrošinātu iegūtās informācijas salīdzināšanu, veiktu izvērtēšanu veidojot jaunas apmācības programmas, konsultācijas un viesmīlības nozares darbiniekiem, kā arī meklētu jaunas sadarbības formas un iespējas veidojot sertificēšanas sistēmu pavāriem pēc Leonardo da Vinci pilotprojekta Resto – Cooking- Permit ( 2003-2005) pabeigšanas. Viesnīcu un restorānu mācību centrs 2004.gada janvāri uzsāka darbu pie Leonardo da Vinci pilotprojekta Resto Cooking Permit realizācijas. Projektā piedalās Francijas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Bulgārijas un Latvijas institūtu, asociāciju un ražošanas uzņēmumu pārstāvji. Projekta mērķis ir izstrādāt Eiropā vienotu pavāru sertifikācijas sistēmu un nodrošināt šī sertifikāta atzīšanu Eiropas valstīs. Mobilitātes projekts „Viesnīcu un restorānu mācību centra projektu menedžeru pieredzes apmaiņa Lielbritānijā” uzlabotu Pilotprojekta rezultātu adaptāciju un palīdzētu izmantot projekta produktus volarizācijas procesā, atvieglotu jaunus sadarbības partnerus piesaistīšanu.