VIESNĪCU UN RESTORĀNU MĀCĪBU CENTRA PROJEKTA VADĪTĀJU PIEREDZES APMAIŅA ANGLIJĀ.

2005. FINANSU GADS

Līguma Nr.: LV/05/401

Projekta nosaukums: Viesnīcu un restorānu mācību centra projekta vadītāju pieredzes apmaiņa Anglijā.

Līgumslēdzējs: Viesnīcu un restorānu mācību centrs.

Periods: 2005- 2006. gads

 

Projekta ietvaros darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Lielbritānijas izglītības iestādes Impact’92 pieredzi vietēju un starptautisku projektu sagatavošanā, sadarbības partneru piesaistīšanā un mārketinga aktivitāšu organizēšanā, īpašu uzmanību pievēršot novitātēm mācību projektu izstrādāšanā, jaunākajām apmācības metodēm un individuālu apmācību programmu veidošanai dažādām mērķauditorijām. Pieredzes apmaiņas laikā projektu menedžeri iepazinās ar Lielbritānijas privātās izglītības iestādes Impact’92 pieredzi. Projekta mērķu realizācijai tika izvēlēta 5 darbinieku lai iegūtu pēc iespējas plašāku un vispusīgāku pieredzi, nodrošinātu iegūtās informācijas salīdzināšanu, veiktu izvērtēšanu veidojot jaunas apmācības programmas, konsultācijas un viesmīlības nozares darbiniekiem, kā arī meklētu jaunas sadarbības formas un iespējas veidojot sertificēšanas sistēmu pavāriem pēc Leonardo da Vinci pilotprojekta Resto – Cooking- Permit ( 2003-2005) pabeigšanas.