VIESMĪLĪBAS NOZARES MENTORU PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS PILNVEIDE LIELBRITĀNIJĀ.

2006. FINANSU GADS

Līguma Nr.: DM/524/LV/06/501

Līgumslēdzējs: SIA Viesnīcu un restorānu mācību centrs

Periods: 2006. gads

 

Projekta ietvaros dalībniekiem tika sniegta iespēja uzlabot profesionālās angļu valodas zināšanas viesmīlības nozarē, akcentējot angļu valodas profesionālo terminu izmantošanu un komunikācijai prakšu un praktisko nodarbību ietvaros. Lai uzlabotu mentoru praktiskās iemaņas, speciālisti iepazinās ar Lielbritānijas mentoru pieredzi jaunu apmācību metožu izmantošanā prakšu nodrošināšanai restorānos un viesnīcās, kā arī partneru pieredzi audzēkņu individuālo apmācību programmu veidošanai.

Projekta mērķu realizācijai tika izvēlēta 5 mentoru grupa, kas Lielbritānijā uzlaboja valodas un metožu pielietošanu jauno speciālistu sagatavošanai dažādās viesmīlības nozares profesijās- pavāriem, viesmīļiem, viesnīcu administratoriem, menedžeriem, kā arī veicināja volarizāciju Leonardo da Vinci pilotprojektam Resto – Cooking- Permit ( 2003-2005) kura ietvaros tika izstrādāta sertificēšanas sistēma pavāriem.