VIESMĪLĪBAS NOZARES PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS PILNVEIDE LIELBRITĀNIJĀ

PROJEKTA NUMURS: LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-386.

PROJEKTA NOSAUKUMS: Viesmīlības nozares pedagogu profesionālās angļu valodas pilnveide Lielbritānijā

PIETEICĒJS: SIA Viesnīcu un restorānu mācību centrs

ADRESE: Rīga, Daugavgrīvas 48/2, LV 1007, jurid.- Kalnciema cels 105 – 24, Jelgava.

ILGUMS NEDĒĻĀS: 4 nedēļas

DALĪBNIEKU SKAITS: 5

PARTNERVALSTIS: Lielbritānija

 

Projekts Viesmīlības nozares pedagogu profesionālās angļu valodas pilnveide Lielbritānijā tika realizēts 2008. gada augustā. Projekta mērķis bija uzlabot Viesnīcu un restorānu mācību centra pedagogu kompetences un zināšanas, lai pilnveidotu profesionālās pilnveides programmas un izstrādātu jaunas viesmīlības nozares programmas mūžizglītības kontekstā. Projekta ietvaros dalībniekiem tika dota iespēja uzlabot profesionālās angļu valodas zināšanas viesmīlības nozarē akcentējot angļu valodas profesionālo terminu izmantošanu un komunikāciju viesmīlības nozares pakalpojumu sniegšanas procesā. Projekta realizāciju nodrošināja Severnvale Akadēmija Apvienotajā Karalistē. Projekta ietvaros speciālisti apguva mūsdienīgu angļu valodas terminu izmantošanu viesu apkalpošanas procesa nodrošināšanā viesnīcā, restorānos, lai varētu uzkrāto pieredzi pārnest apmācību procesā Viesnīcu un restorānu mācību centrā.

Projekta ilgums bija 4 nedēļas, jo valodas uzlabošanā un pielietošanā būtiska ir pedagogu adaptācija, iekļaušanās vietējā vidē un iegūto zināšanu nostiprināšana. Sasniegtie rezultāti tiks izmantoti lai izstrādātu jaunas tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī uzlabotu jau esošās un rastu jaunas idejas metodisko materiālu un lekciju izstrādē.