MŪŽIZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTU PIEREDZES APMAIŅA SPĀNIJĀ

PROJEKTA NUMURS: LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-312

PROJEKTA NOSAUKUMS: Mūžizglītības speciālistu pieredzes apmaiņa Spānijā

PIETEICĒJS: SIA Viesnīcu un restorānu mācību centrs

ILGUMS NEDĒĻĀS: 1 nedēļa

DALĪBNIEKU SKAITS: 4

PARTNERVALSTIS: Spānija

 

Projekta Mūžizglītības speciālistu pieredzes apmaiņa Spānijā mērķis ir uzlabot Viesnīcu un restorānu mācību centra speciālistu kvalifikāciju un kompetences apmācības un kvalifikācijas atzīšanas jomā viesmīlības nozarē nodarbinātajiem, veicināt Latvijas darbaspēka atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas darba tirgū. Projektā piedalījās VRMC speciālisti - mūžizglītības programmu izstrādē un realizācijā iesaistītās personas.

Projekta ietvaros dalībnieki iepazinās ar skolas pieredzi:

 

  • neformālās izglītības atzīšanas un kvalifikācija piešķiršanas jomā;
  • pieaugušo mūžizglītības nodrošināšanā.;
  • prakšu nodrošināšanā;
  • sadarbības veidošanā ar valsts, pašvaldībām uzņēmumiem un nozaru asociācijām mūžizglītības nodrošināšanai;.

 

Iniciativas Para La Formacion – projekta partnerim ir liela pieredze profesionālo apmācības programmu izstrādē un realizācijā dažādiem tūrisma un apkalpošanas nozares uzņēmumiem, partneris izstrādājis kredītpunktu sistēmu praktisko zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanā, atzīšanā, pieredze starptautiskos projektos