ĒDINĀŠANAS NOZARES PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS PILNVEIDE LIELBRITĀNIJĀ

PIETEICĒJS: SIA Viesnīcu un restorānu mācību centrs

ILGUMS NEDĒĻĀS: 1 nedēļa

DALĪBNIEKU SKAITS: 5

PARTNERVALSTIS: Lielbritānija

 

Projekta mērķis ir uzlabot Viesnīcu un restorānu mācību centra pedagogu kompetences un zināšanas pieaugušo apmācības metodēs un angļu valodas terminoloģijā, lai pilnveidotu esošās un izstrādātu jaunas profesionālās pilnveides programmas, uzlabotu mācību priekšmetu saturu un kvalitāti.

Projekta realizāciju nodrošinās partneris Edinburg School of English. Projekta ietvaros speciālisti apgūs mūsdienīgu angļu valodas terminu izmantošanu ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un viesu apkalpošanas procesa nodrošināšanā, lai varētu uzkrāto pieredzi pārnest apmācību programmās Viesnīcu un restorānu mācību centrā. Sasniegtie rezultāti tiks izmantoti lai izstrādātu jaunas tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī uzlabotu jau esošās un rastu jaunas idejas metodisko materiālu un lekciju izstrādē. Tas ļaus uzlabot apmācīto dalībnieku komunikāciju svešvalodā, paaugstinās viņu konkurētspēju un mobilitāti Eiropas kontekstā, un uzlabos tūrisma pakalpojumu kvalitāti un attīstību.