PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS, ROKASGRĀMATAS IZSTRĀDE RĪGAS SKOLU UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAVĀRIEM

Projekta realizētājs: Viesnīcu un restorānu mācību centrs

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši

Projekta numurs: 2006/0018/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0066/

 

Projekta vispārējais mērķis: uzlabot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pilnvērtīga uztura saņemšanas priekšnoteikumus bērniem un skolēniem, mazināt sociālās atšķirības starp maznodrošinātajām un pārtikušajām ģimenēm un radīt priekšnoteikumus kvalitatīvai cilvēkresursu attīstībai ilgākā laika posmā. Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 

  1. Izstrādāta pieaugušo tālākizglītības programma, lai uzlabotu pavāru un medicīnas māsu kvalifikāciju sniedzot mūsdienīgas un aktuālas zināšanas uztura plānošanā, uztura fizioloģijā, sanitārijā un higiēnā, jaunāko tehnoloģiju un produktu izmantošanā ēdienu gatavošanā, ēdienkaršu sastādīšanā un uztura plānošanas procesos.
  2. Veikts pētījumu par šībrīža skolu un pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku kvalifikāciju un izglītību.
  3. Izstrādāta rokasgrāmata ar rekomendācijām par uztura normu aprēķiniem, ēdienkaršu paraugiem, sanitārijas , higiēnas un paškontroles pamatdokumentāciju skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs
  4. Veikta tālākizglītības programmas aprobācija Rīgas pilsētas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.
  5. Noorganizēta konference par uztura plānošanas jautājumiem daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātajām ģimenēm.

 

Projektā kā sadarbības partneri piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras speciālisti, Rīgas Domes, Izglītības, jaunatnes un porta departaments un Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu medicīnas māsu asociācija