SMILTENES TEHNIKUMA PAKALPOJUMU SFĒRAS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

Projekta realizētājs: Smiltenes tehnikums

Projekta partneris: Viesnīcu un restorānu mācību centrs

Projekta īstenošanas laiks: 9.5 mēneši

Projekta numurs: 2006/0228/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0045/0143

 

Projekta mērķis - ar projekta aktivitāšu palīdzību paaugstināt sešpadsmit Smiltenes tehnikuma ar pakalpojumu sniegšanas sfēru saistīto izglītības programmu pedagogu profesionālās (teorētiskās + praktiskās) kompetences līmeni tūrisma pakalpojumu, ēdināšanas servisa un viesnīcu servisa jomās. Projekta ietvaros izmantoti „Viesnīcu un restorānu mācību centra” (VRMC) piedāvātie pakalpojumi pedagogu apmācībā.

Jebkuras mūsdienu standartiem atbilstošas izglītības programmas pamatā ir zinošs un profesionāls akadēmiskais personāls, kāda veidošanā nozīmīgu ieguldījumu sniegs arī šis projekts. Galvenais projekta rezultāts - jaunu zināšanu ieguve un veco zināšanu atsvaidzināšana, lai palīdzētu Smiltenes tehnikuma pedagogiem pilnīgāk un profesionālāk veikt savus pienākumus un nodot jauniegūtās iemaņas saviem apmācāmajiem.

Projekta aktivitātes tika īstenotas gan uz vietas Smiltenes tehnikumā, gan VRMC izvēlētajās vietās (pārsvarā praktiskās nodarbības) laika posmā no 2006. gada 1. augusta līdz 2007. gada 14. maijam.