ANGĻU VALODAS PROFESIONĀLĀS LEKSIKAS APGUVE TŪRISMA NOZARĒ – IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS TŪRISMA SPECIĀLISTIEM

Projekta pieteicējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Projekta realizētājs: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Uztura katedra

Projektu sadarbības partneri:

  • Viesnīcu un restorānu mācību centrs
  • Latvijas tūrisma informācijas centru asociācija
  • Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija

Projekta darbības laiks: 2006. gada 15. jūlijs- 2007.gada 14. jūlijs

Projekta Nr. 2006/0025/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0008/0067

 

Projekta virsmērķis bija: Tūrisma nozarē nodarbināto konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšana Eiropas Savienības kontekstā, nodrošinot kvalitatīvu, mūsdienīgu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju tūrisma nozares speciālistiem, to sasniedzot ar darbaspēka profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un izglītības, kompetenču atšķirību izlīdzināšanu starp Rīgas un reģionu tūrisma nozares uzņēmumiem, kā rezultātā sekos ekonomisko atšķirību izlīdzināšanās.

Projektā tika uzlabotas LLU Viesnīcu un ēdināšanas uzņēmējdarbības specialitātes docētāju praktiskās iemaņas un zināšanas angļu valodas terminoloģijā. Pedagogi savas zināšanas tālāk izmantoja izstrādājot Tūrisma nozares terminoloģijas vārdnīcu un tālākizglītības programmu tūrisma nozarē nodarbinātajiem. Programma ir licenzēta un aprobēta nozares pārstāvjiem.