TĀLĀKIZGLĪTĪBAS METODISKĀ MATERIĀLA IZVEIDE UN APROBĀCIJA ĒDINĀŠANAS NOZARES SPECIĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGIEM.

Projekta pieteicējs: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Uztura katedra

Sadarbības partneri: PVD, Pavāru klubs, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, Viesnīcu un restorānu mācību centrs

Projekta laiks: no 2006. gada 1. augusta līdz 2007. gada 31. jūlijam

 

Projekta mērķis. Nodrošināt ēdināšanas nozares vidējo profesionālo izglītības un augstāko izglītības iestāžu speciālo priekšmetu pedagogu tālākizglītību atbilstoši nozares attīstības vajadzībām.

Projekta realizācija: Projekta ietvaros tika veikts pētījums «Mācību metodisko līdzekļu kvalitāte speciālajos mācību priekšmetos profesionālajās izglītības iestādēs», lai iegūtu vērtējumu par esošo mācību metodisko līdzekļu kvalitāti un pedagogu viedokli par turpmāko mācību metodisko līdzekļu izstrādi, kas sekmētu jauno viesmīlības nozares speciālistu veiksmīgu sagatavošanu darbam.

Projekta ietvaros LLU Uztura katedras mācībspēki kopā ar sadarbības partneriem izstrādāja trīs metodiskos materiālus:

  • rokasgrāmatu pavāriem;
  • rokasgrāmatu ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem;
  • higiēnas praktikumu ēdināšanas uzņēmumiem.

Tajos apkopota jaunākā informācija par norisēm viesmīlības nozarē.