KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA

Mācību stundu skaits 1 grupai: 12

Mācību priekšmets KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA

Tēma Apakštēma Lektors
Sensorās novērtēšanas fizioloģiskie pamati Smarža, garša, redze, dzirde, tauste, kompleksā sajūta garša+smarža. Jutīguma slieksnis, tā raksturojums un veidi. Dažādu faktoru ietekme uz cilvēka sensorajām spējām. Evita Straumīte Dr.inž., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece Daiga Kunkulberga Dr.inž., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Lektores kopš 2007. gada piedalās graudu pārstrādes produktu, maizes un konditorejas izstrādājumu kvalitātes novērtēšanā Vācijā. Sadarbībā ar Latvijas Maiznieku biedrību organizēti maizes kvalitātes novērtēšanas konkursi Latvijā, maizes kvalitātes konkursu ekspertes. Starptautisku zinātnisko publikāciju autores par maizes gatavošanas tehnoloģiju un kvalitāti.
Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas pamatprincipi un sensoro spēju pārbaude Praktiskie darbi: Smaržas tests. Pamatgaršu (salds, skābs, rūgts, sāļš, umami un metālisks) tests. Krāsu intensitātes tests.
Sensorajā novērtēšanā izmantoto testu raksturojums Diskriminējošās (trīsstūra tests, tests divi no trim, pāru salīdzināšanas tests, sarindošanas tests u.c.) metodes. Raksturojošās (pakāpju skala, līnijskala, proporciju skala u.c.) metodes. Emocionālās (hēdoniskā skala, sarindošanas, pāru salīdzināšanas u.c.) metodes.
Praktiskie darbi dažādu sensoro metožu izmantošanā Praktiskie darbi: Cietības/struktūras tests. Jutīguma slieksnis – skāba, salda un sāļa garša. Trīsstūra tests dažādiem produktiem. Garšvielu atpazīšana kompleksos produktos.
Konditorejas izstrādājumu sensorās novērtēšanas principi Konditorejas izstrādājumu sensorā novērtēšana, izmantojot 5 punktu skalu - vērtēšanas pamatprincipi. Konditorejas izstrādājumu defektu aprakstīšana un analīze Praktiskie darbi:
Konditorejas izstrādājumu defekti un to novēršanas iespējas. Vienotas izpratnes nostiprināšana par defektiem.