AUKSTUMA UN SILTUMA PROCESI UN IEKĀRTU VEIDI

Mācību stundu skaits 1 grupai: 8

Mācību priekšmets AUKSTUMA UN SILTUMA PROCESI UN IEKĀRTU VEIDI

Tēma Apakštēma Lektors
Tvaika enerģētiskās iekārtas. Tvaika veidi. Tvaika rašanās un pielietošana. Siltuma patēriņš tvaika iegūšanai. Elīna Sturmoviča LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente
Siltuma apmaiņas izpausmes un tehniskās iekārtas. Siltuma plūsmas aprēķins. Vidējās temperatūras starpības noteikšana siltumapmainītājos. Siltuma izpēte, izstarotā siltuma noteikšana. Sildvirsma, tās aprēķins. Siltuma atdeves un siltuma pārejas procesi, to raksturlielumi. Siltumizolācijas materiāli, to raksturojums.
Apsilde. Siltuma ģeneratori, to veidi. Apsildes sistēmas komunikācijas un sildelementi. Siltuma zudumi, sezonas kurināmā patēriņa aprēķins. Siltuma ģeneratora jaudas noteikšana. Siltuma sūkņu iekārtas.
Mākslīgā aukstuma pielietošana pārtikas rūpniecībā. Atdzesētu un sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšana. Zemu temperatūru iegūšanas paņēmieni. Aukstuma aģenti, to fizikālās un termodinamiskās īpašības. Aukstumu aģentu diagrammas. Tiešās un netiešās dzesēšanas sistēmas. Gaisa dzesētāji.
Saldētavas un aukstuma kameras. Aukstuma iekārtu veidi. Aukstumiekārtu kompresori un kondensatori. Aukstumiekārtu iztvaikotāji un gaisa, ūdens dzesētāji. Aukstuma iekārtu palīgaparāti, ierīces un mehānismi. Aukstumiekārtu armatūra.