PĀRTIKAS TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS

Mācību stundu skaits 1 grupai: 4

Mācību priekšmets PĀRTIKAS TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS

Tēma Apakštēma Lektors
Mehāniskās pārtikas produktu apstrādes iekārtas Šķirotāji un to veidi. Smalcinātāji (universālās griešanas mašīnas, homogenizatori, dezintegratori, saberšanas iekārtas). Spiedes, to tipi. Elīna Sturmoviča
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente
Pārtikas produktu hidromehāniskās apstrādes iekārtas Dažādu tipu filtri, maisītāju veidi un to funkcijas.
Termiskās apstrādes iekārtas Maizes cepšanas krāsnis, veidi. Siltuma pārvadīšanas sistēmas krāsnīs. Maizes krāsns palīgierīces. Cepšanas kameras siltuma bilance.