PĀRTIKAS DERĪGUMA ANALĪZE

Mācību stundu skaits 1 grupai: 8

Mācību priekšmets PĀRTIKAS DERĪGUMA ANALĪZE

Tēma Apakštēma Lektors
Dažādu faktoru ietekme uz pārtikas produktu uzglabāšanas laiku un to bojāšanās

Pārtikas produktu derīguma termiņš: definīcija, likumdošana.

Pārtikas produktu galvenie bojāšanas veidi. Galvenie faktori, kas ietekme pārtikas produktu kvalitātes pasliktināšanas.

Mitruma satura regulēšana pārtikas produktos.

Pārtikas produktu termo stabilitāte: analīze un kontrole.

Augļu un dārzeņu cietības un krāsas fizioloģija.

Mailarda reakcija. Galvenie faktori un mehānismi. Lipīdu oksidēšanas. Pašoksidēšanas. Lipīdu oksidēšanas faktori.

Lipīdu fermentatīva oksidēšanas. Lipolītieskie fermenti, lipīdi un pārtikas produktu bojāšanas.

Tatjana Rakčejeva
Dr.sc.ing., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Pārtikas tehnoloģijas katedras docente Lektore kopš 2003. gada. Zinātniski-pētnieciska darbība: Kviešu maizes uzturvērtības un kvalitātes paaugstināšanas iespējas. Kviešu maizes ar bioloģiski aktivētu kviešu, rudzu, kailgraudu miežu un kailgraudu auzu graudu, linsēklu spiedpalieku piedevām kvalitātes un uzturvērtības izvērtējums. Maizes uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējas. Pārtikas produktu kaltēšanas iespējas mikroviļņu kaltē. Starptautisku zinātnisko publikāciju autore par maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijām un kvalitāti.

Jeļena Zagorska
Dr.sc.ing., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Pārtikas tehnoloģijas katedras docente Lektore kopš 2003. gada. Zinātniski-pētnieciska darbība: Bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūta piena kvalitātes izvērtējums Jauno piena produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums Starptautisku zinātnisko publikāciju autores par piena un piena pārstrādes produktu kvalitāti.

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika noteikšana

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika noteikšana. Galvenie faktori, kvalitātes testēšanas rādītāji.

Lipīdu oksidēšanas pakāpes analīze.

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika ekspres testēšanas metodes. Pamatprincipi.

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika testēšana.

Pārtikas produktu nekaitīguma nodrošinājums.

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika noteikšana.

Pārtikas produktu uzglabāšanas laika prognozēšana.

Uzglabāšanas laika ekspres noteikšanas metodes pielietojums Praktiskais darbs: Pārtikas produktos esošās nevēlamās mikrofloras attīstības iespēju prognozēšana dažādu faktoru ietekmē (aerobie/neaerobie apstākļi, temperatūra, pH u.tml.) izmantojot datorprogrammas.