Maizes ražošanas tehnoloģija

Mācību stundu skaits 1 grupai: 24

Mācību priekšmets Maizes ražošanas tehnoloģija

Tēma Apakštēma Lektors
Izejvielu kvalitāte un nozīme maizes gatavošanā Kviešu un rudzu miltu veidi, īpašības un kvalitātes rādītāji. Raugs, tā veidi, sastāvs un īpašības. Sāls, cukurs, piens, taukvielas - iedarbība uz mīklas un izstrādājumu īpašībām. Maizes uzlabotāji un pārtikas piedevas.

Daiga Kunkulberga
Dr.inž., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore

Evita Straumīte
Dr.inž., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece

Lektores piedalās graudu pārstrādes produktu, maizes un konditorejas izstrādājumu kvalitātes novērtēšanā Vācijā. Sadarbībā ar Latvijas Maiznieku biedrību organizēti maizes kvalitātes novērtēšanas konkursi Latvijā, graudu pārstrādes produktu un maizes kvalitātes konkursu ekspertes. Starptautisku zinātnisko publikāciju autores par maizes gatavošanas tehnoloģiju un kvalitāti.

Kviešu maizes gatavošanas galvenie etapi Kviešu maizes un izstrādājumu raksturojums. Pamatreceptūra, mīklas gatavošana, mīcīšana, mīcītāju veidi un mīklas veidošanās process. Pēcraudzēšanas nepieciešamība un režīmi, pusfabrikātu saldēšana. Kviešu maizes cepšana, krāsns veidi, cepšanas laikā notiekošie procesi. Kviešu maizes izstrādājumu kvalitātes rādītāji un kvalitātes novērtēšana.
Rudzu maizes gatavošanas tehnoloģija Rudzu maizes un izstrādājumu raksturojums. Ierauga gatavošanas veidi, faktori, kas būtiski ietekmē ierauga kvalitāti. Plaucējuma gatavošana un tā kvalitāte. Rudzu mīklas receptūra, mīcīšana, mīklas dalīšana, veidošana, raudzēšana, rudzu mīklas īpašības un atšķirības no kviešu mīklas. Rudzu maizes cepšana, mīkstuma un garozas veidošanās process. Rudzu maizes kvalitāte, kvalitātes trūkumi, to novēršanas iespējas, rudzu maizes kvalitātes novērtēšana.
Aktualitātes maizes ražošanas nozarē Maizes ražošanas nozares attīstība un tendences. Maizes uzglabāšana, maizes sacietēšanas process, pelēšanas novēršana. Maizes iepakošana. Pilngraudu maize – izejvielas, gatavošanas īpatnības. Speciālie maizes izstrādājumi, to raksturojums.