Svaigpiena obligāto paraugu noņemšanas mācību kurss

Mācību stundu skaits 1 grupai: 8

Mācību priekšmets  Svaigpiena obligāto paraugu noņemšanas mācību kurss

  • Svaigpiena apriti regulējošie ES un LR normatīvie dokumenti
  • Svaigpiena kvalitātes un nekaitīguma prasības
  • Prasības to dzīvnieku veselībai, no kuriem iegūst svaigpienu
  • Svaigpiena paraugu noņemšana un paraugu noņemšanas ierīces
  • Svaigpiena aprites higiēnas prasību uzraudzība un kontrole
  • Labas higiēnas prakses vadlīnijas svaigpiena ražošanai