Risku vadība pārtikas ražošanā

Mācību stundu skaits 1 grupai: 16

Mācību priekšmets Risku vadība pārtikas ražošanā

  • Pārtikas aprites ķēdes dalībnieka loma nekaitīgas pārtikas ražošanā un piegādē
  • Laba ražošanas prakse jeb priekšnosacījumu programmas
  • Iekšējā un ārējā informācijas apmaiņa
  • Pārtikas apdraudējumu un risku klasifikācija
  • Apdraudējumu un risku novērtēšana-dažādu starptautisko pārtikas nekaitīguma standartu prasības
  • Alergēnu riski, alergēnu pārvaldības pamatprincipi ražošanas procesā
  • HACCP plāns
  • HACCP sistēmas verificēšana jeb iekšējie auditi