Produkta izsekojamība

Mācību stundu skaits 1 grupai: 12

Mācību priekšmets Produkta izsekojamība

  • Pārtikas izsekojamība.
  • Pārtikas izsekojamības prasības dažādos starptautiskos pārtikas nekaitīguma standartos - IFS, BRC, ISO 22000.
  • Izsekojamības sistēmas loma produkta atsaukšanā.
  • Produkta atsaukšana un izņemšana.
  • Produkta atsaukšanas vadlīnijas.
  • Produkta atsaukšanas gadījumu Latvijā un pasaulē statistika un analīze.