Produktu/pakalpojumu ražošanas vadība un realizācijas organizēšana ražošanas uzņēmumā

Mācību stundu skaits 1 grupai: 16

Mācību priekšmets Produktu/pakalpojumu ražošanas vadība un realizācijas organizēšana ražošanas  uzņēmumā

  • Pārtikas izsekojamība.
  • Pārtikas izsekojamības prasības dažādos starptautiskos pārtikas nekaitīguma standartos - IFS, BRC, ISO 22000.
  • Izsekojamības sistēmas loma produkta atsaukšanā.
  • Produkta atsaukšana un izņemšana.
  • Produkta atsaukšanas vadlīnijas.
  • Produkta atsaukšanas gadījumu Latvijā un pasaulē statistika un analīze.