Aviation Medicine for Instructors

  • civilās aviācijas medicīnas raksturojums;
  • pirmās palīdzības sniegšana lidojumu norises laikā;
  • pirmās palīdzības medikamenti, aprīkojums un iekārtas;
  • pirmās palīdzības pasākumi, paņēmieni un tehnikas;
  • pasažieru atdzīvināšana lidmašīnās;
  • pirmās palīdzības apmācību vajadzību noteikšana apkalpei;
  • apmācību tehnikas, nodrošinājums, negadījumu simulācija.