Training and Instructional Techniques Course

  • Civilās aviācijas apmācību norises plānošana un organizācija;
  • Apmācību tehnikas un paņēmieni;
  • Apmācību metodes un līdzekļi;
  • Prezentāciju veidošana ;
  • Praktisko apmācību un treniņu organizēšana;
  • Situāciju simulācijas;
  • Sasniegumu novērtējums un dalībnieku motivācija.