Emergency and Safety Equipment Training - "ESET"

Kurss ir detalizēts un visaptverošs kurss instruktoriem par drošības, avārijas procedūrām un standartiem. Apmācības tēmas balstītas uz teorētisko kursu, kas iekļauj atsauces uz reglamentējošām prasībām drošības jomā un tehnisko informāciju avārijas situāciju jomā un praktisko apmācību nodrošinājumu. Kursi sniedz zināšanas par specifiskām SEP procedūrām, mācību metodēm un tehnikām. Mācību saturs un materiāli atbilst industrijā noteiktajiem standartiem un prasībām.

Mācību kursā obligāti iekļaujamās tēmas:

  • aviācijas draudu definīcija, klasifikācija;
  • aviācijas uzbrukumu vēsture;
  • draudu novērtējums;
  • agresīvu pasažieru savaldīšana, norišu vadīšana, kontrole;
  • papildus drošības izveide;
  • apkalpes komandas atbildība;
  • sabotāža;
  • ieroču veidi, klasifikācija, iepazīšana, neitralizēšanas iespējas;
  • draudīgas situācijas;
  • pasažieru reakcija avārijas un drošības draudu situācijās.