Survival for Instructors

  • ekstremālo negadījumu veidi, iedalījums;
  • izdzīvošanas metodes;
  • cilvēkfaktora loma izdzīvošanas nodrošināšanā;
  • pirmās palīdzības pasākumi, paņēmieni un tehnikas;
  • izdzīvošanai nepieciešamais aprīkojums, palīginstrumenti;
  • instrukcijas un pasažieru instruktāžas;
  • izdzīvošanas pasākumi lidojuma laikā;
  • izdzīvošana uz ūdens;
  • jaunākā informācija no negadījumu izmeklēšanas komisiju ziņojumiem.