Aviation Security Trainer

  • apmācību programmu izstrādes metodika;
  • apmācību novērtēšanas metodes;
  • efektīvas apmācību vides izveide un nodrošinājums;
  • pieaugušo apmācības metodes, motivācija,
  • grupu darba organizēšana;
  • praktiskās prezentācijas un komunikācija;
  • personīgo apmācību stilu analīze;
  • apmācību drošības sistēmas izstrāde.