Privātpilota licences apmācību kurss

  • Aviācijas likumi
  • Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi (lidmašīna)
  • Lidojuma plānošana
  • Cilvēka veiktspēja
  • Meteoroloģija
  • Navigācija
  • Ekspluatācijas procedūras
  • Lidojuma principi (lidmašīna)
  • Radiosakari noteikumi un frazeoloģija
  • Apdraudējumu un kļūdu vadība.