Modular theory for ATPL (A)

1. modulis:

 • Masa un Balanss;
 • Instrumenti;
 • Lidojumu plānošana;
 • Ģenerālā Navigācija;
 • Meteoroloģija;
 • Cilvēka veikstpēja (faktors);
 • Vizuālo lidojumu komunikācijas;
 • Instrumentālo lidojumu komunikācijas.

2. modulis:

 • Lidojuma principi;
 • Ģenerālā lidmašīnas uzbūve;
 • Veiktspēja;
 • Operāciju procedūras;
 • Radio Navigācija;
 • Gaisa Likumi.

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu darba pieredze mācību kursa tematikā vai vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks apmācīti mācību kursa dalībnieki. Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.