Apkalpošanas kultūra civilajā aviācijā

Teorētiskās un praktiskās mācības par tēmām:

 

 • Valoda un runa;
 • Runas kultūra laikā un telpā.
 • Valodas ritms, vārdu sakārtojums teikumā;
 • Jēdzienu iedalījums pēc to nozīmības;
 • Publiskās runas normas;
 • Teksta apguves posmi;
 • Runas loģikas likumi;
 • Runas tehnika - ortoēpija, fonoloģiskā elpa, rezonatori, artikulācija un dikcija;
 • Runas “gammas”;
 • Runas etiķete.
 • Profesionāla klientu apkalpošana starptautiskajos pārvadājumos stundu skaits:16  cena par dalībnieku: 501,16
  • Apkalpošanas specifika starptautiskajos pārvadājumos
  • Komunikācija struktūra apkalpošanā, pieci soļi
  • Pirmais kontakts ar patērētāju tūrisma nozarē
  • Tūrisma produktu attīstība
  • Tūrisma produktu pasniegšana un ekspozīcija
  • Emocionāla inteliģence darbā ar pasažieri
 • Transporta un loģistikas procesi ienākošā tūrisma apkalpošanā stundu skaits:16  cena par dalībnieku: 475,90
  • Loģistikas formēšanas procesa pamati
  • Loģistikas procesu regulēšanas korporatīvā politika
  • Starpkompāniju loģistikas koordinācija
  • Transporta pakalpojumu patēriņa specifika tūrismā
  • Cilvēka faktors loģistikas procesa organizācijā
  • Patērētāja transporta izdevumu kompensācija ar nemonetāro motivāciju
 • Multikulturālās atšķirības un ar to saistīto risku novēršana tūrisma vadībā stundu skaits:16  cena par dalībnieku: 527,75
  • Apkalpošanas standarti civilajā aviācijā, internacionālā pieredze
  • Kulturālās atšķirības – Eiropa
  • Kulturālās atšķirības – Tuvie Austrumi un Āfrika
  • Multikulturālo konfliktu rašanās profilaktika
  • Multikulturālo konfliktu raksturs un īpašības
  • Procedūras multikulturālo konfliktu negatīvo seku minimizācijai
 • Izcilas pasažieru apkalpošanas prasmes transporta pārvadājumos stundu skaits:16  cena par dalībnieku: 441,25
  • Patērētāju uzvedība lidmašīnā
  • Lēmumu pieņemšana nestandartās situācijās
  • Pārliecinoša uzvedība (asertivitāte)
  • Proaktīva klientu apkalpošana
  • Klienta saskarsmes psiholoģija
  • Darbs ar „sarežģītajiem” klientiem un konfliktsituācijām