Aviācijas un starptautisko pārvadājumu apkalpošanas principi

 • Atšķirības aviācijas un starptautisko pārvadājumu industrijā no citām jomām;
 • Četru soļu apkalpošanas principu ieviešanas process;
 • Procesos iesaistīto pušu vajadzības;
 • Galveno procesos iesaistīto pušu aptaujas instruments;
 • Apakalpošanas standartu vīzijas izklāsts un formulējums;
 • Apakalpošanas standartu ieviešanas uzsākšanas palīgs;
 • Lēmumu pieņemšanas tehnikas;
 • Procesu izpildes faktori;
 • Karsto punktu identificēšana/vadīšana;
 • Darbu sadalīšana un strukturēšana;
 • Procesu plānošanas instruments;
 • Procesiem nepieciešamo prasmju un nodrošinājumu (resursu un tehnisko) noteikšana;