Aviācijas un starptautisko pārvadājumu vadības metodes

Atšķirības aviācijas un starptautisko pārvadājumu indutrijās vadības metodēs no citām industrijām;

Vadības rīks: efektīvas vadības principi;

  • Kā ieraudzīt alternatīvas, nevis šķēršļus;
  • Veltīt uzmanību tam, ko iespējams ietekmēt;
  • Kā izvairīties no neveiksmēm;
  • Attīstīt un neierobežot savus resursus;

Vadības rīks: slēpto resursu meklētājs;

  • Definēt vēlamo personīgo ieguldījumu;
  • Plānošanas metodes;
  • Definēt praktiskus risinājumus;

Vadības rīks: kompass;

  • Kā izstrādāt un izvirzīt mērķus aviācijas pārvadājumu organizēšanā.