Starptautikos kravu aviopārvadājumu terminoloģija

  • Pārrunu principi gaisa satiksmes organizēšanā;
  • Speciālā terminoloģija starptautiskos avio kravu pārvadājumos;
  • Riska situāciju analīze un risinājumu izvēle starptautiskos avio pārvadājumos;
  • Starptautisko kravu pārvadātāju operatoru un aģentu sadarbības principi.
  • Dažādu vadības līmeņu atbildīgo personu sadarbība starptautiko pārvadājumu organizēšanā.