Type Rating Instructor course TRI (A)

  • specifiskās civilās aviācijas apmācības;
  • aviācijas apmācību dokumentācija;
  • lidojuma apmācību novērtēšana;
  • IOS prasmju un zināšanu apgūšana;
  • FFS praktiskā apmācība;
  • izmaiņu simulācija treniņu laikā;
  • aviācijas instruktoru kontrole, uzraudzība.