CRMIR

  • jaunākās metodes CRM apmācībā;
  • gadījumu statistika, izpēte un analīze;
  • eksaminācijas metodes saistībā ar incidentu un katastrofu jautājumiem, iekļaujot vides instalācijas un projekcijas, audio atskaņojumus
  • jaunākā informācija no negadījumu izmeklēšanas komisiju ziņojumiem;
  • instrukciju tehnikas, motivācijas, kritikas, atpakaļ atgriezeniskās saites ar apmācāmajiem veidošana;