SIA „BEZDELĪGAS – 1” STRĀDĀJOŠO APMĀCĪBA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANAI”

ESFEULIAA

Projekta pieteicējs: SIA „Bezdelīgas – 1”

Darbības programmas aktivitāte: Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

Projekta īstenošanas laiks: 14. mēneši

Apmācību sniedzējs: Viesnīcu un restorānu mācību centrs

 

Lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju, kā arī veidotu kolektīvu kā motivētu un lojālu komandu, projekta ietvaros apmācīti 67 darbinieki. Apmācības ietver:

  • pavāru, konditoru, bārmeņu/viesmīļu, pārdevēju kvalifikācijas paaugstināšanu, lai nodrošinātu teorētisko un praktisko zināšanu kompleksu pielietojumu ikdienas darbā;
  • kursus par uzņēmuma darbības organizācijas un produkcijas kvalitātes uzlabošanas

Kopējais mācību stundu skaits ir 1935 akadēmiskās stundas. Lai izvēlētos apmācību sniedzēju, tika organizēts publiskais iepirkums, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.